Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1560/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1819/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1763/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 566/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VI SA/Wa 1435/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania

VI SA/Wa 1522/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1357/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy sfinansowania kosztów leczenia