Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 621/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegu poza granicami kraju

VI SA/Wa 836/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 158/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 30/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 770/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wezwania Dyrektora [...] Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia do usunięcia naruszenia prawa

VI SA/Wa 1944/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1899/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1900/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2594/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 4389/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania