Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 4074/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

III SA/Wa 4073/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych

III SA/Wa 3724/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

III SA/Wa 4072/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych

III SA/Wa 1731/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

III SA/Wa 2311/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

III SA/Wa 1732/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania postanowienia w sprawie odmowy wstrzymania decyzji

III SA/Wa 2867/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

III SA/Wa 2555/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji