Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

VI SA/Wa 2455/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 39/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

V SA/Wa 217/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania

V SA/Wa 15/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji

IV SAB/Wa 44/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 47/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 109/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

IV SAB/Wa 110/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie odszkodowania