Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Go 396/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie statutu Sołectwa

III SA/Łd 13/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia Statutu Sołectw na terenie Gminy [...]

II SA/Op 474/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w przedmiocie statutu sołectwa

II SA/Ol 202/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II SA/Ol 223/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

III SA/Kr 913/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów

II SA/Op 470/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w przedmiocie statutu sołectwa

II SA/Bd 476/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie ustalenia wysokości ryczałtów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

III SA/Łd 726/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Gminy w D. w przedmiocie odwołanie zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Ol 172/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
1   Następne >   2