Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II GSK 585/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uprawnień budowlanych

II GSK 2370/13 - Wyrok NSA z 2015-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uprawnień budowlanych

II GSK 966/08 - Wyrok NSA z 2009-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

II GSK 1280/11 - Wyrok NSA z 2012-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie nadania uprawnień budowlanych

II GSK 372/09 - Wyrok NSA z 2010-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

II GSK 789/09 - Wyrok NSA z 2010-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie zmiany decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

II GSK 352/10 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych

II GSK 2032/11 - Wyrok NSA z 2013-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

VII SA/Wa 1854/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania pisma według właściwości.

II GSK 1773/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie nadania uprawnień budowlanych
1   Następne >   3