Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 2659/12 - Wyrok NSA z 2014-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2002

I FSK 248/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Wa 538/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.

I SA/Łd 6/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 r.