Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SA/Wa 2049/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania ze stanowiska komornika sądowego

II GSK 1392/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [..] w przedmiocie skreślenia z listy radców prawnych

II GZ 242/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego VI Wydziału WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia biegłym

VI SA/Wa 1980/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi Z. B. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację notarialną

II GZ 140/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej

II GPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-24

Skarga W. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 1778/11 ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

VI SA/Wa 538/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej

VI SA/Wa 2069/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej

VI SA/Wa 1883/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-27

Wniosek w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej

VI SA/Wa 127/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego
1   Następne >   2