Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 1465/07 - Wyrok NSA z 2008-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

I OSK 1030/12 - Wyrok NSA z 2013-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Starosty Nidzickiego w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

II SA/Rz 476/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w R. w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

II SA/Ol 872/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

II SA/Wa 1259/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 1136/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie odmowy zwolnienia z funkcji biegłego sądowego

II SA/Rz 1313/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie odmowy zwolnienia z funkcji biegłego sądowego