Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

VI SAB/Wa 68/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi M. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej

VI SAB/Wa 105/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-07

Sprawa ze skargi R. M. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Sprawiedliwości postępowania w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

II GSK 1976/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi T. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w przedmiocie przekształcenia wpisu warunkowego na wpis na listę doradców podatkowych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.

II GSK 57/13 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi R. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz R. B. 380 (trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

VI SAB/Wa 71/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-04

Sprawa ze skargi K. P. na przewlekłość Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia świadectwa doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych