Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 2032/11 - Wyrok NSA z 2013-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

II GSK 356/12 - Wyrok NSA z 2013-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uprawnień budowlanych

II GSK 718/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uprawnień budowlanych