Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II GSK 969/11 - Wyrok NSA z 2012-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie skierowania na powtórny egzamin

II GSK 1250/10 - Wyrok NSA z 2011-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję K. G. P. S. P. w przedmiocie skierowania na powtórny egzamin

VII SA/Wa 1886/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie skierowania na powtórny egzamin

VII SA/Wa 1612/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie skierowania rzeczoznawcy na ponowny egzamin

II SA/Rz 476/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w R. w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

VI SA/Wa 1691/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie skierowania na powtórny egzamin