Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

VI SA/Wa 2199/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wykreślenia z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej wpisem

II GSK 1088/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie stwierdzenia wykonywania działalności organizatora turystyki bez wpisu do rejestru oraz zakazu wykonywania działalności organizatora turystyki

VI SA/Wa 2070/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie stwierdzenia wykonywania działalności organizatora turystyki bez wymaganego wpisu do właściwego rejestru oraz zakazu wykonywania tej działalności przez okres 3 lat