Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 1077/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku na okres 180 dni

III SA/Łd 942/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu wierzycielowi tytułu wykonawczego

III SAB/Łd 15/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-09

Wniosek w przedmiocie załatwienia pisma oku

II SA/Łd 889/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności wykonania ogrodzenia

III SA/Łd 384/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-07

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich

II SA/Łd 1058/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-09

Wniosek w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 80/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-16

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 635/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SAB/Łd 121/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-15

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SA/Łd 136/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-17

skargę W. R. na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień
1   Następne >   2