Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 1058/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-09

Wniosek w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 80/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-16

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

III SA/Łd 136/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-17

skargę W. R. na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień

III SA/Łd 590/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-09

Wniosek w przedmiocie skierowania na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcy