Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bk 582/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 1323/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 985/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-19

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Bk 275/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na teren działki dla, przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej.,

II SA/Wr 742/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-08

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Gl 491/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-18

Skarga T. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku sygn. akt II SA/GL 491/15

II SA/Ke 868/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

III SA/Kr 82/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-23

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności

II SA/Łd 548/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-10-18

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I OZ 1654/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku
1   Następne >   2