Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1654/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku