Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Ol 1305/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odszkodowania za działkę

IV SA/Gl 594/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Rz 160/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych

II SA/Łd 711/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę trzech elektrowni wiatrowych

III SA/Łd 1077/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku na okres 180 dni

II SA/Gl 428/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 428/08

II SA/Gd 368/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 420/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Ke 689/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-28

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

I OZ 728/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   18