Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 638/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosków

I SA/Wa 17/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OSK 2211/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie z 14 czerwca 2013 r. sygn., akt I SAB/Wa 11/13 w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Łd 462/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Bk 718/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Łd 462/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Bd 178/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-29

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 341/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-15

Wniosek w przedmiocie odmowy ujawnienia w rejestrze wojewódzkim wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty

II SA/Wr 442/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-30

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem

II SA/Lu 883/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   4