Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd WSA w Łodzi X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 80/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-16

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej