Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 242/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-10-26

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009r.

II FSK 572/08 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2005

I FZ 440/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów , Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FSK 1388/13 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2008 r.

II FZ 96/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. , nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

III SA/Gl 300/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 4 maja 2015 r.

III SA/Lu 127/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, ustalenia wartości celnej towaru, określenia kwot podatku od towarów i usług

III SA/Wa 960/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-05

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2004, 2005 i 2006 r.

II FZ 210/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II FZ 28/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej
1   Następne >   +2   +5   +10   56