Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 13/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie powołania Prezesa i Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na skutek wniosku strony skarżącej o uzupełnienie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 13/18