Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 1024/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. z [...] 2009 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego od pisma informującego o przekazaniu wniosku

II OZ 1023/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. z [...] 2009 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie wyłączenia działek z obwodów łowieckich

II OZ 1341/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa SKO w B. w przedmiocie wniosku skarżącego dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II SA/Lu 911/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów;

II SA/Lu 911/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów; w zakresie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia w sprawie II SA/Lu 911/13

II SAB/Lu 630/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa SKO w przedmiocie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów;

II SAB/Go 8/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie wydania interpretacji przepisów

II SA/Ol 541/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-14

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

II SA/Ke 621/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-01-26

Wniosek w przedmiocie mienia gromadzkiego

IV SA/Wa 657/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   3