Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Ol 1305/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odszkodowania za działkę

I OZ 476/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

II SA/Lu 510/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

II SA/Łd 759/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-23

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OZ 846/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Łd 331/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-23

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 683/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-08

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

I OZ 510/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek przeprowadzenia gazociągu

II SAB/Łd 57/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-04

Skarga T.i J. Ś. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gd 492/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   4