Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 358/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do odsetek od nieterminowego wypłacenia uposażenia

I OSK 1903/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych M. S. i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 712/10 w sprawie...

I OZ 243/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B.E. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie orzeczenia w zakresie zdolności do służby wojskowej

II SA/Bd 450/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-08-14

Wniosek w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

IV SA/Wr 58/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

II SA/Bd 907/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-02

Wniosek w przedmiocie wyłączenia od udziału w postępowaniu

II SA/Po 251/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-11

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

IV SA/Gl 447/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Wa 2142/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Gl 329/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie umieszczenia pracownicy w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku
1   Następne >   +2   6