Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Ke 76/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia represji

II SA/Bd 1173/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-07

Wniosek w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Bd 554/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

IV SA/Gl 872/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Lu 651/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich; w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt II SA/Lu 651/11

II SA/Ke 450/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

IV SA/Po 566/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-14

Wniosek w przedmiocie uprawnień kombatanckich

II SA/Po 1202/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II OZ 1150/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [..]. nr [..] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Ke 766/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   3