Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Łd 15/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-09

Wniosek w przedmiocie załatwienia pisma oku

VI SAB/Wa 64/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II FZ 482/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Lublinie w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r.

II SAB/Ol 30/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-09-17

Wniosek w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Spółki A w udzieleniu informacji publicznej

II SAB/Łd 121/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-15

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 44/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Reńska Wieś w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 1304/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 35/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-17

Wniosek w przedmiocie 'publikacji decyzji na składane wnioski'

I OSK 146/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej