Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 711/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę trzech elektrowni wiatrowych

II SA/Bd 52/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-11

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gd 820/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 291/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę