Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 956/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-27

Skarga D. P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku uczestnika postępowania A. P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku sygn. akt II SA/GL 956/12