Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Lu 510/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

I OZ 846/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Łd 331/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-23

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SAB/Łd 57/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-04

Skarga T.i J. Ś. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gd 492/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 949/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Bk 455/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 588/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości