Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 476/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

II SA/Łd 759/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-23

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Kr 683/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-08

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Łd 760/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-23

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 189/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na skutek wniosku E.B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Lu 649/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu udziału w nieruchomości