Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ol 1305/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odszkodowania za działkę

II SA/Po 507/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę;

II SA/Po 805/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-02

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę;

II SA/Lu 640/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Bd 928/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-02

Wniosek w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

II SA/Bd 927/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-10

Wniosek w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji