Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Bk 275/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na teren działki dla, przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej.,

II SA/Bk 756/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-09

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości