Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ke 141/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-09-14

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu decyzji

I OZ 37/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Łd 252/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za części składowe nieruchomości

II SA/Łd 111/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

IV SA/Wa 980/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość