Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bd 126/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Łd 823/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-14

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Wr 253/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-29

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 1008/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania