Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 945/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie wydania w wyniku wznowienia postępowania nowej decyzji w sprawie nakazania wykonania określonych robót budowlanych