Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1887/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 473/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie

VII SA/Wa 545/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VII SA/Wa 400/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Ke 740/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-25

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania ekspertyzy technicznej

II OZ 306/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1580/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 155/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Gd 114/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie użytkowania obiektu budowlanego
1   Następne >   2