Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bk 582/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 1323/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 985/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-19

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Gl 491/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-18

Skarga T. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku sygn. akt II SA/GL 491/15

II SA/Ke 868/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego