Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 428/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 428/08

II SA/Ke 689/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-28

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Łd 607/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-17

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 633/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 310/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wymeldowania

II SA/Rz 862/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-11

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 787/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w K. w przedmiocie zameldowania w zakresie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia [...]r.
1   Następne >   +2   5