Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 189/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na skutek wniosku E.B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach