Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Bd 1416/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

II SA/Ke 34/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-06-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Powiatu w sprawie ustanowienia sztandaru

II SA/Bd 1033/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego