Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Go 597/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-21

Sprawa ze skargi H.D. na czynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przyjęcia zażalenia do rozpatrzenia

II SA/Go 598/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II SA/Wr 291/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ł. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. nr [...]

VII SA/Wa 1416/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-20

Skarga R. J. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SAB/Wa 158/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T.

II SA/Wr 297/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie przekazania zgodnie z właściwością wniosku D.D. o stwierdzenie nieważności postanowienia Starosty Powiatu W. z [...]r., Nr [...] uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do WSA w Warszawie.

VII SAB/Wa 60/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego [...]

II SAB/Go 38/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie organu

II SAB/Gl 60/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

II SAB/Go 17/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w N. w przedmiocie rozbiórki obiektów budowlanych
1   Następne >   +2   5