Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 313/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-08-05

Sprawa ze skargi Starosty Brzeskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w przedmiocie analiz zanieczyszczeń wód gruntowych