Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 520/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie rozpoznania schorzeń powodujących niezdolność do służby wojskowej

III SAB/Kr 11/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w G. w przedmiocie uzupełnienia orzeczenia nr [...] z dnia [...] wydanego przez Terenową Wojskową Komisję Lekarską w O. stwierdzającego trwałą niezdolność S. G. do zawodowej służby wojskowej i zaliczającego go do III g r. Inwalidzkiej z powodu schorzenia związanego ze służbą wojskową

III SA/Łd 557/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-28

Sprawa ze skargi Ł. G. na niewykonanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień Ł. 2 wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 587/07

IV SAB/Gl 213/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-28

Sprawa ze skargi W. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. w przedmiocie ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania oraz niewypłacenia zadośćuczynienia