Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Ke 642/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o pozbawieniu uprawnień wdowy po kombatancie

IV SA/Wr 648/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wr 603/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dotyczącej pozbawienia uprawnień kombatanckich ;

II SA/Bk 268/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wW. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o rozszerzenie okresu działalności kombatanckiej

II SA/Rz 809/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 166/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

V SA/Wa 2268/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o odmowie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

V SA/Wa 351/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich;

II SA/Po 872/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

V SA/Wa 1966/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu zadośćuczynienia rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych
1   Następne >   +2   5