Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Sz 541/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Wa 1797/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Skarga A. K. na Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SA/Wr 469/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w O. w przedmiocie nieudzielania informacji publicznej

IV SA/Gl 871/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Wa 778/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność P. S.A. z siedzibą w L. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Lu 367/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego Nr [...] 'K' w przedmiocie wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Po 49/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Łd 65/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Go 94/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność E Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 73/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Gniewkowa w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   15