Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 1650/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi D. D. na orzeczenie Komendanta Powiatowego Policji w L. w przedmiocie wymierzenia kary nagany