Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SO/Wa 36/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku W. P. o przyznanie zasiłku stałego i opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne

IV SO/Gl 14/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-15

Wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. a Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w sprawie skierowania i dofinansowania pobytu w domu pomocy społecznej

IV SO/Gl 11/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-12

Wniosek Prezydenta Miasta Ś. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Prezydentem Miasta Ś. a Burmistrzem Gminy i Miasta P. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej