Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Ol 11/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-07-22

Wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. a Wójtem Gminy K. w sprawie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych