Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 2748/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-23

Skarga J. O. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 89/11